امداد خودرو کمالشهر کرج۰۹۱۲۷۶۵۱۶۰۸خودروبر کمالشهر کرج/یدک کش کمالشهر کرج۰۹۱۲۷۶۵۱۶۰۸

۰۹۱۲۷۶۵۱۶۰۸—-۰۹۳۶۵۶۳۸۷۹۹

امداد خودرو درکمالشهر کرج مجهز به مکانیک سیار در کمالشهر کرج و تعمیر در محل و حمل خودرو در کمالشهر کرج میباشد.حمل خودرو با بهترین و بروز ترین دستگاها انجام میشودشرکت امداد خودروی کرج شامل کادری مجرب و متخصص میباشد.

خدمات-۰۹۱۲۷۶۵۱۶۰۸

حمل خودرو کرج،امداد خودرو کرج،امدادخودروکرج،یدکش کرج،یدککش کرج،یدک کش در کرج،مکانیکسیار درکرج،تعمیر خودرو در محل.خودروبر کرج،خودروبر در کرج

نماطق تحت پوشش

امداد خودرو کرج،امداد خودرو کمالشهر کرج،امداد خودرو هشتگرد کرج